Priešmokyklinė grupė

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas tapo privalomas. Tikslas – padėti vaikui sėkmingai pasirengti mokyklai. Tyrimai rodo, kad nuo to, ar vaikui buvo sėkminga mokyklos lankymo pradžia, didžia dalimi priklauso ir tai, kaip jam seksis mokytis toliau. Visi šešerių metų vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka šešeri ir iki pirmosios klasės lieka vieneri metai, privalės lankyti priešmokyklines grupes.
Mūsų požiūris į priešmokyklinį ugdymą yra labai atsakingas. Manome, kad tam turėtų būti sudaryta atskira grupė, atskiri mokytojai ir atsakingai parengta ugdymo(si) programa. Todėl  buvo priimtas sprendimas atsisakyti turėti tokią šešiamečių atskirą grupę, o vaikus iki šešerių tam nuosekliai ruošti bendradarbiaujant kartu su Klaipėdos licėjumi. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp VšĮ „Mažųjų pasaulis“ ir VšĮ Klaipėdos licėjus. Kodėl Klaipėdos licėjus? Nes mums priimtinas jų požiūris, metodika, vertybės ir mokestis už tai. Remiantis sutartimi, mūsų mokytojos konsultuojasi su jų mokytojomis, dalinasi gerąja patirtimi, semiasi naujų žinių ir idėjų. Mūsų (Jūsų) vaikai palengva, neskubant ir nespaudžiant jų turi priešmokyklinio ugdymo užsiėmimus. Toliau Klaipėdos licėjus pirmumo teise įsipareigoja priimti į Licėjų mūsų darželio auklėtinius į priešmokyklinio ugdymo grupes. Todėl iki kiekvienų metų vasario 1 d. turime pateikti tėvų prašymus, kurie norėtų, kad jų vaikas lankytų Klaipėdos licėjų. Tai nėra privaloma ir Jūs neįsipareigojate tą daryti, bet suteikiame Jums tokią galimybę.