Ugdymas

„Gera pradžia“ – tai tarptautinis vaikų ugdymo projektas dar žinomas „Step by Step“ pavadinimu.  Lietuvoje vykdomas nuo 1996 metų Atviros Lietuvos fondo (ALF) iniciatyva (šiuo metu kuruoja Ugdymo inovacijų centras).

Programa “Gera pradžia” derina tris esmingiausias ikimokyklinio ugdymo kryptis: konstruktyvizmą – vaikai mokosi bandydami perprasti juos supantį pasaulį, asmenybės sklaidą skatinantį ugdymą ir progresyvųjį ugdymą.

Programa sukuria sąlygas vaikams tapti aktyviais, gyvenančiais pilnavertį gyvenimą ir mokančiais siekti tikslo suaugusiaisiais, nepamirštančiais kitų ir galinčiais teigiamai veikti savo aplinką. Auklėtojoms rūpi, kad vaikystė būtų “čia ir dabar”. To pasiekiama suvokiant žaidimo ir individualizavimo vertę.

“Gera pradžia” suteikia vaikams galimybę rinktis veiklą pagal veiklos centrus, kuriuose sukaupta daug pažinimo ir žaidimo priemonių:

Dailės centre vaikai skatinami ugdyti išradingumą, išbandyti kūrybinius gebėjimus, patirti darbo su naujomis medžiagomis ir lytėjimo potyrių džiugesį.

Statybinių žaidimų centre pilna įvairių dydžių ir formų kaladėlių, kad vaikai galėtų statyti įsivaizduojamus ar ką nors primenančius statinius: namus, miestus, fermas ir pan.

Valgio gaminimas suteikia galimybę įgyti mokslo žinių, paragauti naujų patiekalų, suvalgyti ką patys pasigamino, suvokti kai kuriuos matematikos principus, kaip matavimus.

Kalbos centre yra sukaupta knygų ir kitų rašymui bei skaitymui skirtų medžiagų. Vaikai gali sklaidyti knygas, skaityti vieni kitiems, klausytis, kaip skaito auklėtoja, ar patiems vaikams kurti knygas, pasakas.

Matematikos ir konstravimo veiklos centras su dėlionėmis, kurias vaikai gali išardyti ir sudėti, kaladėlėmis ir kitais dėlijančiais žaislais. Šiame centre yra žaidimų, padedančių vaikams derinti, skaičiuoti, skirstyti kategorijomis, ugdomi protiniai gebėjimai, lavinami pirštai, riešo raumenis, padeda suderinti akies ir rankos veikimą.

Muzika gali būti jungiamoji veiklos dalis. Dienotvarkę papildo dainavimas, plojimas, šokiai, muzikos klausymasis.

Lauko žaidimai neatskiriama dienotvarkės dalis. Veikla lauke aktyvina mažųjų ir didžiųjų raumenų darbą. Pažintinės išvykos, kaip gaisrinė teikia vaikams daug naudos.

Smėlio žaidimai puikus būdas vaikams lavėti. Tirdamas smėlį vaikas kuria, mąsto, lavina pirštų ir riešo judesius.

Programos “Gera pradžia” ypatybė yra ta, kad ji didelį dėmesį skiria tėvų dalyvavimui darželio veikloje. Šeima turi didžiausios įtakos vaikui ir yra svarbiausias jo ugdytojas.

“Valdorfas”

“Laukdami augalo žiedų, pirmiausia rūpestingai puoselėjame jo lapus”. Norėdami išugdyti vaiko sugebėjimą mąstyti, turime rūpintis pradmenimis. Šie pradmenys vaikystėje labai susiję su veikla, todėl juos ugdykime, leisdami skleistis vaizdingam, fantazijos sparnų nešamam vaikystės pasauliui. Šitaip skatinamas visai kitoks mąstymas, negu priimant paruoštas sąvokas. Tik savaimingai išaugusios sąvokos bus gilios, įtikinančios ir originalios.

Didelis dėmesys Valdorfo grupėje yra skiriamas pasakoms. Sekdama pasakas auklėtoja ypač pabrėžia, ką veikėjai veikia. Kiekvienu sakiniu veiksmas vystomas toliau. Pasakose labiau svarbus ugdymo veiksnys, siekiantis subtiliausius žmogaus sielos klodus.