Vaikų adaptacija

Atėjęs į darželį, vaikas atsiduria naujoje aplinkoje, pasikeičia pagrindiniai namuose jį supusios aplinkos parametrai: kitoks kambario interjeras, kiti suaugę žmonės. Kadangi vaiko adaptaciniai mechanizmai dar nėra subrendę, toks aplinkos pasikeitimas gali pasirekšti  miego, apetito, įvairių organizmo funkcijų sutrikimu.

Adaptacija gali trukti nuo 7 – 10 dienų iki 2 – 6 mėnesių. Tai priklauso nuo to, kokio amžiaus vaikai pradeda lankyti darželį, nuo jų sveikatos ir fizinio bei psichinio išsivystymo, nuo auklėjimo šeimoje, nuo neštumo ar gimdymo eigos.

Perėjimas iš namų į darželį turėtų vykti laipsniškai. Šeimai ir vaikui reikia susipažinti su naujais žmonėmis, nauja vieta ir nauja tvarka. Kuo geriau šeima ir vaikas susipažinę su šiais dalykais, tuo didesnė tikimybė, kad pereinamasis metas bus lengvas abiejoms pusėms.

Patarimai vaikučio adaptacijai palengvinti:

  • Būkite sąžiningi, visada sakykite savo vaikui tiesą. Pasakokite vaikui, ką jis veiks darželyje ir ką jūs tuo metu veiksite, kol vaikas bus darželyje. Nemeluokite, norėdami įkalbinti vaiką eiti į darželį.
  • Žaiskite vaidmeninius žaidimus susijusius su veikla darželyje. Tai padės jūsų vaikui susipažinti, suprasti, kas vyksta darželyje, kaip reikia elgtis darželyje. Žaidimas leis vaikui išbandyti įvairius elgesio būdus darželyje ir vaikas jausis ramesnis, bei saugesnis.
  • Negąsdinkite vaiko. Gąsdinimai: „darželyje baigsis tavo katino dienos“; „neklausysi, nuvesiu į darželį“- gali sukelti vaikui baimę ir nerimą.
  • Vesdami vaiką į darželį išlike ramūs. Vaikai labai gerai jaučia tėvų nerimą, todėl pasistenkite būti geros nuotaikos ir ramūs, nes tai suteiks jūsų vaikui saugumo jausmą. Psichologai pataria kuo greičiau atsisveikinti, nes ilgi atsisveikinimai suteikia vaikui vilčių, kad tėvai pabus dar ilgiau.
  • Sugalvokite savitą atsisveikinimą. Galite duoti pasaugoti vaikui kokį nors mielą niekutį (nuotrauką, pliušinę širdelę), kuris jam primins jus. Galite sudainuoti atsisveikinimo dainelę, kuri pralinksmintų jūsų vaiką.
  • Atsisveikinę su vaiku ir išgirdę jo verksmą nebesugrįžkite. Vaikas tuomet gauna „žinutę“, kad, kai verkiu, mane gali paguosti tik mano tėvai. Vaikas turi išmokti priimti paguodą iš auklėtojų. Jeigu nerimaujate, geriau likite už durų ir laukite, kol vaikas nurims, arba vėliau paskambinkite auklėtojai ir pasiteiraukite, kaip sekėsi jūsų vaikui.