Parama

Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Norintys paremti mūsų darželį, tai gali padaryti pervesdami 2% GPM.  Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Išsamiau apie 2 % GPM skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėse: www.labdara-parama.lt, www.vmi.lt.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

Šio pajamų mokesčio pervedimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-09-25 įsakymu Nr. 305.
Patogiausias būdas – kreiptis į lopšelio-darželio grupės auklėtoją arba į administraciją, kur Jums bus pateiktas prašymas pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos ir paaiškinta kaip jį užpildyti. Lopšelio-darželio administracija įsipareigoja užpildytą Jūsų prašymą pateikti mokesčių inspekcijai.
Arba Jūs galite tai atlikti ir elektroniniu būdu. Apie tai platesnę informaciją rasite Valstybės mokesčių inspekcijos tinklapyje http://deklaravimas.vmi.lt. Tad Jums pakanka užpildyti pateiktą prašymą, įrašant būtinus duomenis apie remiamą įstaigą.

Įstaigos rekvizitai prašymams dėl 2% pajamų mokesčio pervedimo:

Paramos gavėjas Všį „Mažųjų pasaulis“
Įstaigos kodas 302832664
Adresas Kretingos g. 177, Klaipėda
Banko sąskaita LT477300010132656507
Bankas Swedbank, AB

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ!