Pedagogai

Monika Vištartienė (28 m.) – auklėtoja – „esu baigusi edukologijos bakalauro studijas, myliu vaikus – jų smalsias, žinių geidžiančias akis, neįsivaizduoju savęs kitoje aplinkoje.“

Justina Ščavinskienė (33 m.) – auklėtoja – „baigiau Lietuvos edukologijos universitetą ir įgijau mokytojo kvalifikaciją. Esu dirbusi mokykloje. Tuomet ir pajutau, jog man smagu dirbti su vaikais, ypač mažaisiais. Jų nuoširdumas, geranoriškumas, prieraišumas – savybės, kurias reikia išsaugoti ir puoselėti. Tikiu, kad vaikai iš prigimties geri, o kad jie išaugtų dorais ir teisingais žmonėmis, priklauso nuo mūsų visų, o ypač nuo tėvelių ir auklėtojų.“

Kristina Tipšaitė (26 m.) – auklėtojos padėjėja, šiuo metu baiginėja psichologijos studijas Lietuvos edukologijos universitete.  „Mane visada žavėjo darbas su vaikais, matyt dėl nuoširdaus jų bendravimo ir visai kitaip suvokiamo pasaulio. Studijuojant atlikta praktika mokyklose ir darbas didžiausiame šeimos pramogų parke Lietuvoje tik patvirtino tai, kokie skirtingi ir kokie unikalūs yra vaikai. Prie kiekvieno vaiko reikia „prieiti“ skirtingai, ne tik kad susidraugautum su juo, bet ir tam, kad išmokytum, nuramintum, ar įtrauktum į tam tikrą veiklą.“

Ugnė Sutkutė (23 m.) – auklėtoja – „esu baigusi ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo  bakalauro studijas. Jau seniai siejau savo ateitį su vaikų ugdymu, lavinimu. Darbui darželyje pradėjau ruoštis nuo mažų dienų – dirbdama aukle, organizuodama ir dalyvaudama renginiuose skirtuose vaikams. Mano pagrindinis tikslas – ugdyti doras, kūrybingas, atsakingas asmenybes. To siekiu pačiais efektyviausiais metodais, atsižvelgdama į kiekvieno vaiko individualumą. Vaikai ugdosi mėgdžiodami suaugusiuosius ir veikiami artimiausios aplinkos. Stengiuosi vaikams būti geru pavyzdžiu. Kursiu ugdomąją erdvę, kurioje ir pedagogai ir vaikai jaustųsi kaip namuose“.

Ineta Klungevičienė (26 m.) – logopedė – „baigiau specialiosios pedagogikos (specializacija – logopedija) bakalauro studijas. Šiuo metu dar dirbu logopede mokykloje su pradinių klasių mokiniais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Taip pat turiu patirties dirbant specialiąja pedagoge su 3-10 klasių mokiniais. Savo veikloje siekiu ne tik ugdyti kalbinius gebėjimus, tačiau stengiuosi lavinti vaikų gebėjimą suprasti savo ir kitų jausmus bei emocijas, gebėti tinkamai tai išreikšti. Dirbant su įvairių amžiaus grupių vaikais, supratau, kad kiekvienas jų yra unikalus, todėl tai suteikia galimybę suprasti vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų įvairovę, ieškoti naujų įveikimo būdų ir metodų, kurie padėtų lavinti vaikų kalbinius ir intelektinius gebėjimus. Manau sėkmingo darbo paslaptis – užmegztas nuoširdus ryšys, kuomet kartu su vaiku džiaugiesi jo pasiekimais, daliniesi nerimu, gerbi jo individualumą ir svarbiausia, padedi tikėti, kad jis gali įveikti visus sunkumus“.

Giedrė Morkūnaitė (26 m.) – auklėtojos padėjėja- „baigiau lietuvių kalbos bakalauro, vėliau – literatūros ir spaudos magistro studijas Vytauto Didžiojo universitete. Prižiūrėdama seserų vaikus pastebėjau, kad mėgstu bendrauti su vaikais, o jie – su manimi. Galbūt dėl to, kad stengiuosi nepamiršti, ką reiškia būti vaiku – dažnai tai leidžia man juos geriau suprasti. Džiaugiuosi, kada galiu perduoti jiems žinias, kurias jie dažniausiai mielai priima, nes yra smalsūs. Šių žinių teko pasisemti dirbant Lietuvos istorijos ir etnografijos leidinių knygyne, kur rengti projektai dažniausiai būdavo įkvėpti lietuvių tautosakos – o šią mažieji išties mėgsta. Tikiu, kad darbas su vaikais leis ne tik mokyti juos, bet ir pačiai pasisemti visiškai naujos patirties“.

Raimeda Jomontaitė (30 m.) – auklėtojos padėjėja – ,,baigiau socialinės pedagogikos (specializacija – mokytojo padėjėja darbui su klausos negalią turinčiais vaikais) profesinio bakalauro studijas. Labai myliu vaikus, nes jie individualiai unikalūs, nuostabūs, kuriems reikia dalinti gėrį ir meilę, kad galėtų tobulėti. Mano manymu, darželis yra raktinė pirmoji labai svarbi “gyvenimiškoji” mokykla, kurioje klojamas pagrindas tolimesnei vaiko raidai. Motyvuoti pedagogai – pagrindinė grandis, kuri gali suteikti kokybišką vaiko lavinimą, ugdymą, visapusišką pagalbą auginant pilnavertį, laimingą žmogų. Mano, kaip pedagogės tikslas – vaikams kurti emociškai saugią aplinką, kad išaugtų bendraujantys, sveiki, motyvuoti, nuolat besimokantys, smalsūs, kuriantys. Džiaugiuosi, kad turiu galimybę ne tik matyti, kaip auga nauja lietuvos karta, bet ir prisidėti prie jos ugdymo ir augti kartu.

Aistė Ruzgailė (29 m.) – auklėtoja – ,,Esu baigusi socialinės pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo pedagogikos studijas. Darbas su vaikais niekada nėra nuobodus – jis visada unikalus, nenuspėjamas, kupinas naujų įspūdžių ir atradimų – mane tai labiausiai žavi ir motyvuoja. Džiaugiuosi galėdama dalintis savo žiniomis, meile, šiluma su vaikais, siekdama kad kiekvienas būtų mylimas, suprastas ir padrąsintas. Įdomu stebėti kaip jie auga, ugdosi, keičiasi pasiekimai. Jie neišsenkantis idėjų ir minčių lobynas, kuriame atrandi vis kažką naujo.